คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
[ ลงนามถวายพระพร ]